Kilnformed Glass
Joure, Netherlands
26, 27 en 28 Mei 2012

Wie op zoek gaat in de krochten en spelonken van de eigen geest, komt daar allerlei vreemde verontrustende en misschien wel verboden gedachten tegen, wat leidt tot grote eenzaamheid. Die eenzaamheid lijkt onverdraaglijk maar dan opeens staat het daar, geschilderd, gecomponeerd of geschreven. Kunst is de troost en de ontroering van de herkenning: 'zij weten ervan'.

Willem Brakman, 1922-2008

Who is looking into the caves and caverns of one's own mind, there is all sorts of strange and disturbing perhaps forbidden thoughts against, leading to great loneliness. That loneliness seems unbearable but then suddenly stands there, painted, composed or written. Art is the comfort and thrill of recognition: "they know it."

Brakman William, 1922-2008
Stacks Image 29
Stacks Image 31
Stacks Image 35
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver